Bratislava

Centrála: Plynárenska 7/A, 821 09 Bratislava
zobraziť mapu

Telefon: +421 911 775 686
E–mail: info@dwm.sk

Kariéra

Pracujeme so stabilnými produktmi, inšpiratívnymi ľuďmi rozvíjajúcimi vlastné podnikanie a robíme všetko preto, aby naša práca mala zmysel.

Našim spolupracovníkom poskytujeme zázemie a stabilitu. Za každých okolností sa snažíme prvotriedne sprostredkovať podporu, presné a korektné informácie.

Prečo sa rozhodnúť pre spoluprácu s nami:

  • Exkluzívne portfólio ponúkaných služieb klientom
  • Široké obchodné príležitosti (reality, korporátne financovanie, ...)
  • Výborná back office podpora
  • Inšpiratívne prostredie s možnosťou vzdelávania a osobného rastu


Naše heslo nie je byť najlepší a najväčší, ale byť solídny, transparentný a vždy otvorený ku klientom.

Dajte nám o sebe vedieť na info@dwm.sk

 


 

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť DELUVIS s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 798 998, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 22769/B (ďalej len „DELUVIS“)

DELUVIS je samostatným finančným agentom zapísaným v zozname samostatných finančných agentov vedenom NBS pod registračným číslom 4913 DELUVIS je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, pričom uvedenú činnosť vykonáva pod obchodnou značkou Deluvis Wealth Management.

DELUVIS je na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní uzatvorenej so spoločnosťou Finportal, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5025/B (ďalej len „Finportal“) zároveň aj podriadený finančný agent zapísaný v zozname podriadených finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska /ďalej len „NBS“/ pod registračným číslom 4913 DELUVIS je ako podriadený finančný agent oprávnená vykonávať v mene Finportal finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, starobného dôchodkového sporenia.

Bližšie informácie o činnosti DELUVIS ako podriadeného finančného agenta nájdete tu: www.deluvis.sk.

Dokumenty

Etický kódex

Pravidelné posúdenie vhodnosti

Informácie pre klienta

Kategorizácia klientov

Politika v oblasti konfliktu záujmov

Spracovanie osobných údajov

Všeobecné podmienky poskytovania finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu

Chcem sa dozvedieť viac  

Nechajte nám na Vás kontakt a my sa Vám (nezáväzne) ozveme.

+421 911 775 686
info@dwm.sk