REDSIDE investiční společnost, a.s.

Správca fondov zameraný na kvalifikovaných investorov a segment obnoviteľných zdrojov, nehnuteľností a kapitálový trh.
Jednorazová investícia
Investícia od 125 000 EUR
Fondy kvalifikovaných investorov

Investičná spoločnosť REDSIDE poskytuje pre inštitúcie a individuálnych investorov prvotriedne investičné riešenia a odborné znalosti v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti správy alternatívnych investičných fondov, pričom ponúkame ako naše vlastné investičné riešenia (v podobe vlastných investičných fondov), tak aj priestor a know-how k riešeniu iných investičných zámerov.

Ako privátne licencovaná spoločnosť sa pri investíciách snaží vždy premýšľať nad rámec investičného horizontu klientov a zároveň si zachovať inovatívny a individuálny prístup. Jej cieľom je vybudovať si dlhodobý, vzájomne sa obohacujúci obchodný vzťah, ktorý umožní klientom dosiahnuť svoje vytýčené investičné ciele. A to s využitím profesionálneho portfólia a správy majetku.

Spoločnosť REDSIDE pracuje pre klientov. Vložené peňažné prostriedky investuje na základe vopred stanovenej investičnej stratégie v niektorom z obhospodarovaných fondov, ktoré sú svojou stratégiou zamerané na širokú paletu aktív. Od obnoviteľných zdrojov energie, cez verejne obchodované akciové tituly, real estate až po private equity. To všetko v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou.

Spoločnosť je schopná založiť aj úplne novú fondovú štruktúru, ktorej parametre a investičné stratégie sú nastavené od jej vzniku tak, aby zohľadnili profil a potreby klienta. Zodpovedá za správu aktív klientov vo výške 450 mil. EUR, alokovanú do piatich investičných fondov.

Produkty:

  • NOVA Money Market výplata dividendy štvrťročne
  • NOVA Green Energy výplata dividendy ročne
  • NOVA Real Estate výplata dividendy ročne

Auditované výnosy za rok 2018 sú na webovom sídle https://www.redsidefunds.com

Chcem sa dozvedieť viac  

Nechajte nám na Vás kontakt a my sa Vám (nezáväzne) ozveme.

+421 911 775 686
info@dwm.sk
Investície

Pravidelné investície

Investujte pravidelne a získajte vyšší výnos vďaka priemerovaniu nákupnej ceny. Zostavíme vám investičné portfólio tak, aby plne vyhovovalo všetkým vašim požiadavkám. Vďaka silným partnerom, ako sú Arca Brokerage House, J&T Banka a Conseq, máme pre vás k dispozícii takmer všetky podielové fondy dostupné v Slovenskej republike. V rakúskej Wiener Privatbank vám pre zmenu zriadime pravidelnú investíciu do zlata tej najvyššej kvality.

 

Jednorazové investície

Istota investície je pre nás primárnou hodnotou. V čase náhlych a radikálnych demografických zmien, poklesu cien rôznych komodít a výkyvov na finančných trhoch ponúkame vysokú ochranu investovaných prostriedkov. Zaistenie budúcich výnosov z nich je pre nás kľúčovou úlohou. Z toho dôvodu si ako svojich investičných partnerov vyberáme len tých najlepších na trhu.

Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
Jednorazová investícia od 1 000 EUR
Pravidelné investovanie od 50 EUR
Investičné služby
WIENER PRIVATBANK
Jednorazová investícia od 5 000 EUR
Investičné zlato
GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
Jednorazová investícia od 20 EUR
Pravidelné investovanie od 20 EUR
Špeciálny podielový fond nehnuteľností