GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.

Investičná správcovská spoločnosť prináša svojim klientom jednoduché a používateľsky príjemné investovanie. Pri zhodnocovaní investovaných financií deklaruje otvorený a rovnocenný prístup ku klientom.
Jednorazová investícia
Investícia od 20 EUR
Pravidelné investovanie
Investícia od 20 EUR
Špeciálny podielový fond nehnuteľností

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s. po udelení licencie Národnou bankou Slovenska, ktorá nadobudla účinnosť k 09. 03. 2019. má ako nová značka na trhu správcovských spoločností podielových fondov, ambíciu jasne sa svojim pozicioningom vymedziť oproti konkurenčným hráčom. Jej DNA je postavené na princípoch zrozumiteľnosti komunikácie svojich produktov na klienta, informačnej otvorenosti z pohľadu obchodovania a win - win klientskom prístupe založenom na zdieľaní rizika.

Finančná skupina Arca Capital je 100 % akcionárom spoločnosti GOLDSIDE Asset Management. 

GOLDSIDE Asset Management chce predstaviť a sprístupniť svet investícií všetkým, ktorým záleží na zveľaďovaní svojho majetku. Svojim klientom prináša jednoduché a používateľsky príjemné investovanie.

GOLDSIDE Asset Management koncom októbra 2019 spustil svoj prvý fond – GOLDSIDE Real Estate Fund, ktorý predstavuje otvorený podielový fond, vytvorený ako verejný špeciálny podielový fond nehnuteľností.

Chcem sa dozvedieť viac  

Nechajte nám na Vás kontakt a my sa Vám (nezáväzne) ozveme.

+421 911 775 686
info@dwm.sk
Investície

Pravidelné investície

Investujte pravidelne a získajte vyšší výnos vďaka priemerovaniu nákupnej ceny. Zostavíme vám investičné portfólio tak, aby plne vyhovovalo všetkým vašim požiadavkám. Vďaka silným partnerom, ako sú Arca Brokerage House, J&T Banka a Conseq, máme pre vás k dispozícii takmer všetky podielové fondy dostupné v Slovenskej republike. V rakúskej Wiener Privatbank vám pre zmenu zriadime pravidelnú investíciu do zlata tej najvyššej kvality.

 

Jednorazové investície

Istota investície je pre nás primárnou hodnotou. V čase náhlych a radikálnych demografických zmien, poklesu cien rôznych komodít a výkyvov na finančných trhoch ponúkame vysokú ochranu investovaných prostriedkov. Zaistenie budúcich výnosov z nich je pre nás kľúčovou úlohou. Z toho dôvodu si ako svojich investičných partnerov vyberáme len tých najlepších na trhu.

REDSIDE investiční společnost, a.s.
Jednorazová investícia od 125 000 EUR
Fondy kvalifikovaných investorov
Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
Jednorazová investícia od 1 000 EUR
Pravidelné investovanie od 50 EUR
Investičné služby
WIENER PRIVATBANK
Jednorazová investícia od 5 000 EUR
Investičné zlato