Arca Brokerage House o.c.p. a.s.

Profesionálna finančná inštitúcia, licencovaný obchodník s cennými papiermi, poskytujúca svojim klientom a obchodným partnerom hlavné a vedľajšie investičné služby v oblasti cenných papierov a iných finančných nástrojov. Prioritou je ochrana zverených hodnôt, transparentná komunikácia a hodnotný klientsky servis.
Jednorazová investícia
Investícia od 1 000 EUR
Pravidelné investovanie
Investícia od 50 EUR
Investičné služby

O skupine:
  • Arca Brokerage House sa orientuje tiež na poskytovanie hlavných investičných služieb jednotlivcom, a to formou profilových riadených portfólií a na individuálne investičné služby určené privátnym a inštitucionálnym investorom
  • v rámci ponuky služieb jednotlivým typom klientov spoločnosť preferuje riadenie portfólií finančných nástrojov, čo jej umožňuje maximálnu flexibilitu a individuálny prístup k rôznym investičným príležitostiam,
  • spoločnosť vznikla v roku 2003 pod obchodným menom AFS obchodník s cennými papiermi,
  • v  júni 2006 došlo k premenovaniu na názov SALVE INVESTMENTS, o.c.p,. a.s.,
  • v roku 2017 získala súčasný názov Arca Brokerage House,
  • základné imanie spoločnosti je 1,494 mil. EUR,
  • Arca Brokerage House je licencovaným obchodníkom s cennými papiermi a je členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.
Produkty:
  • Hlavné investičné služby
  • Vedľajšie investičné služby

Chcem sa dozvedieť viac  

Nechajte nám na Vás kontakt a my sa Vám (nezáväzne) ozveme.

+421 911 775 686
info@dwm.sk
Investície

Pravidelné investície

Investujte pravidelne a získajte vyšší výnos vďaka priemerovaniu nákupnej ceny. Zostavíme vám investičné portfólio tak, aby plne vyhovovalo všetkým vašim požiadavkám. Vďaka silným partnerom, ako sú Arca Brokerage House, J&T Banka a Conseq, máme pre vás k dispozícii takmer všetky podielové fondy dostupné v Slovenskej republike. V rakúskej Wiener Privatbank vám pre zmenu zriadime pravidelnú investíciu do zlata tej najvyššej kvality.

 

Jednorazové investície

Istota investície je pre nás primárnou hodnotou. V čase náhlych a radikálnych demografických zmien, poklesu cien rôznych komodít a výkyvov na finančných trhoch ponúkame vysokú ochranu investovaných prostriedkov. Zaistenie budúcich výnosov z nich je pre nás kľúčovou úlohou. Z toho dôvodu si ako svojich investičných partnerov vyberáme len tých najlepších na trhu.

REDSIDE investiční společnost, a.s.
Jednorazová investícia od 125 000 EUR
Fondy kvalifikovaných investorov
WIENER PRIVATBANK
Jednorazová investícia od 5 000 EUR
Investičné zlato
GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.
Jednorazová investícia od 20 EUR
Pravidelné investovanie od 20 EUR
Špeciálny podielový fond nehnuteľností